0933 83 36 36


  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nalico Đại Từ.
  • Quy mô: Dự án có quy mô 8,51 ha.
  • Vị trí: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM
  • Quy mô: Gồm 2 tòa tháp; 1 tòa 35 tầng ,1 tòa 45 tầng
  • Vị trí: Đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco
  • Quy mô: khoảng 6025 m2
  • Vị trí: đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh